nurkowanie5Pierwsze dowody nurkowania pochodzą sprzed 5 tyś lat. Do tej czynności wykorzystywano wówczas łodygi trzcin. Ten sposób pływania był szczególnie powszechna w starożytności.  W następnych wiekach sprzęt do nurkowania umożliwiały schodzenie na coraz większe głębokości. Około 1000 lat p.n.e nurkowie pochodzących z terenów Asyrii używali skór zwierzęcych wypełnionych  tlenem, umożliwiało to znaczne wydłużenie czasu przebywania pod wodą. Pod koniec XV wieku został stworzony 1-szy skafander  od tego dnia badanie dna mórz i oceanów rozpoczęło się w pełni.

 

continue reading…